Home

Ron van Toor – Manager Participatie en Werk

In de afgelopen 3,5 jaar heb ik Angela meermalen mogen voorstellen aan collega’s in het kader van een ontwikkelcoachtraject of een loopbaancoachtraject. Kenmerkend voor haar opstelling vind ik haar directheid en integriteit. Directheid in de zin dat zij zowel de coachee als de opdrachtgever, in mijn geval in de rol van werkgever, oprecht spiegelt in waar naar haar mening ontwikkelpunten voor beiden liggen. Integriteit: ze heeft zowel oog voor de rol en positie van de coachee als die van de werkgever. Het meest bijzondere van Angela vind ik dat zij een sfeer creëert waarin ze dat in een drie gesprek ook gewoon openlijk durft en kan zeggen waarbij een open houding van beiden een voorwaarde is. Ik zal in de toekomst nog zeker gebruik blijven maken van haar diensten.